Hjemmesiden har ikke været opdateret siden 2014 og er ikke under opdatering. For at siden fungerer, er det nødvendigt med cookies. De bruges alene til statistik. Når du klikker dig videre på hjemmesiden, accepterer du samtidig brugen af cookies.
Hjælp til søgning

Behandling

Hvis alle undersøgelser viser, at du har leddegigt, vil speciallægen fortælle dig, hvad der så skal ske. Du vil få information om sygdommen og behandlingen og om de konsekvenser, som sygdommen kan have for din hverdag. Du vil bl.a. blive informeret om mulighederne for medicinsk behandling af din sygdom og smerter og om yderligere tilbud fra f.eks. læge, sygeplejerske, fysio- og ergoterapeut. 
 
I den første tid efter diagnosen er stillet, kan krisehjælp og socialrådgivning komme på tale. Læs mere om Psykiske forhold.
 
Behandling fra mange sider
Leddegigt kan ikke helbredes, men en effektiv behandling kan forsinke eller standse sygdommen og holde generne nede. Derfor er det nødvendigt og effektivt med en samlet indsats fra forskellige faggrupper. 
 
Behandlingen af din leddegigt vil blive varetaget af fx:
  • Reumatolog
  • Fysioterapeut
  • Ergoterapeut
  • Sygeplejerske
  • Kirurg
  • Socialrådgiver
  • Psykolog
Tidligt i et leddegigtforløb kan en medicinsk behandling være effektiv sammen med fysioterapi, ergoterapi, træning, psykologisk rådgivning, undervisning og social støtte.
 
Efter års forløb med leddegigt kan operation også blive del af behandlingen. Nye medicinske behandlinger betyder dog, at stadig færre leddegigtpatienter får brug for reumakirurgisk behandling.
 
Dagbog under behandlingen
Nogle leddegigtpatienter har gavn af at skrive dagbog, i forbindelse med at de får diagnosen og under behandling af sygdommen. Måske gælder det også dig.
 
Du kan fx hver dag beskrive dine smerter på en skala fra 1-10, hvor 1 er de mildeste og 10 er de stærkeste smerter. Noter også, hvilke eventuelle problemer eller succeser, du oplever i hverdagen. Fx når du skal klare praktiske gøremål som bad og indkøb, eller når du blot skal bevæge dig omkring. Endelig kan du notere alle dine besøg hos lægen og andre behandlere.
 
Noterne giver et billede af sygdommens udvikling, som du selv oplever den. Det kan skabe et overblik både til eget brug og ikke mindst til brug ved kommunikation med din læge, fysio- og ergoterapeut, osv., så I får en fælles forstålse af dit sygdomsforløb både i forhold til behandlingen og din hverdag med gigten.
 
 
 
  
Tilbage     Udskriv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPONSOR: